Om oss

 
HLR Konsulten är en av Sveriges största utbildare i första hjälpen och akutsjukvård. Vi har många års erfarenhet som utbildare och våra kunder finns inom såväl professionell akutsjukvård och räddningstjänst som inom handel och publika anläggningar, företag inom olika branscher och bland föreningar och privatpersoner. Vi strävar alltid efter att erbjuda högsta kvalitet i våra utbildningar och våra kunder ger oss genomgående mycket goda betyg i de kursutvärderingar vi gör.

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa genomförs av instruktörer som utbildats av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.  Våra instruktörer är mycket erfarna och har deltagit i olika pilotprojekt för att implementera MHFA i Sverige, projekt som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen. Till vardags är våra instruktörer verksamma inom Räddningstjänsten.

Vi arbetar kvalitets- och miljösäkrat och vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.