Om MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

 

MHFA står för Mental Health First Aid Training*. På svenska har utbildningen fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa.
De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Precis som hjärt-lungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpen-program vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan.

Första hjälpen till psykisk hälsa syftar till att rädda liv genom att ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Genom att vidta ett antal enkla åtgärder i en akut situation kan man förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell behandling. Avsikten med första hjälpen är:

  • Att rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv
  • Att se till att personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • Att underlätta ett tillfrisknande
  • Att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem


Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut

  • Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.


*MHFA  utformades år 2000 av Betty Kitchener och professor Antony Jorm i Australien. Under åren har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i  23 länder runt om i världen. I Sverige är det Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet som sedan 2010 har i uppdrag av regeringen att sprida Första hjälpen-programmet i Sverige (www.mhfa.se). Det har man gjort genom att bland annat utbilda ett antal instruktörer