Välkommen           

 

MHFA står för Mental Health First Aid Training, på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ett vetenskapligt utvärderat och internationellt första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Målet är att rädda liv genom ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och självmord.
Vi erbjuder utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Välkommen att ta del av informationen och med er kursanmälan.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen ger man för att hjälpa en sjuk eller skadad person i en akut situation, för att förhindra ett försämrat tillstånd eller rädda liv. Första hjälpen till psykisk hälsa är ett första hjälpen-program vid olika psykiska tillstånd. Genom ökade kunskaper kan man hjälpa till att hantera en psykisk kris tills den drabbade kommer under professionell hjälp.

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som arbetar professionellt eller ideellt i ett människonära sammanhang eller till exempel till HR-ansvariga och arbetsledare. Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukfrånvaro på våra arbetsplatser. Psykisk ohälsa är också den dominerande orsaken till självmord eller självmordsförsök.

MHFA togs ursprungligen fram i Australien. Programmet har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 23 länder runt om i världen. I Sverige är det Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet som på uppdrag av regeringen anpassat och infört programmet, bland annat genom att utbilda ett antal instruktörer och genomföra pilotutbildningar.