För vem?

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som arbetar i ett människonära yrke eller i ideella sammanhang.

Kursen vänder sig exempelvis till:

  • Företag: HR-ansvariga, arbetsledare m fl
  • Polis och räddningstjänst
  • Socialtjänst*
  • Skolor: Lärare och fritidspersonal m fl*
  • Föreningar/organisationer
  • Personal som möter äldre i sitt dagliga arbete*

Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande, särskilt depression, ångestsjukdomar och alkohol – eller drogmissbruk. Psykisk ohälsa är dessutom den största anledningen till sjukfrånvaro på våra arbetsplatser. Kunskapsnivån är ofta låg när det gäller psykiska sjukdomar. Okunskap bidrar också till den nedvärderande attityd gentemot psykiskt sjuka som tyvärr förekommer. Ofta bidrar detta till att den drabbade inte söker hjälp i tid och rätt sorts hjälp.

Psykisk ohälsa är den dominerande riskfaktorn för självmord. Kunskaper om självmordsproblematik och träning i att tala om självmord ger större trygghet i mötet med självmordsnära personer och underlättar beredskapen att gripa in och hjälpa.

Med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd ger kursen möjlighet att i olika sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.

 * Utbildningen finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år samt för äldre över 65 år, kontakta oss för mer information.